Joves

Les classes de francès per a joves es basen en una part teòrica, on s'estudia la gramàtica bàsica i una part pràctica, més dinàmica, ja que creiem que per potenciar l'aspecte comunicatiu de la llengua, cal tractar totes els aspectes estructurals que formen part de la comunicació.

A més, es reforçen o s'amplien els coneixements obtinguts a l'escola, i preparant exàmens en cas que l'alumnat ho requereixi.

El professorat duu a terme classes molt amenes per tal d'aconseguir un bon rendiment. Els nostres cursos tenen la matrícula oberta durant tot l'any escolar, i ofereixen sempre la possibilitat d'incorporar nous alumnes, tenint en compte el nivell de cada grup.