Joves

Una etapa plena de canvis físics, emocionals, mentals i socials, en la que és important establir pautes clares. Els joves comencen a adquirir responsabilitats i cal fomentar el seu interès i  motivació. Ho aconseguim a través de classes de temàtica més complexa, però amb una estructura dinàmica i activitats divertides d'interès per a ells.

Format:

  • Treballem la gramàtica a través de la comprensió escrita i els écoutes.
  • Hi ha grups amb temàtica d'ampliació i d'altres de repàs del nivell de l'escola o preparació pel DELF (A1, A2, B1, B2) segons les necessitats.
  • La segona part de classe la dediquem a activitats, jocs, comentaris de fotografies, vídeos o temes d'actualitat que els interessi per practicar l'expressió oral.

També es reforcen o s'amplien els coneixements obtinguts a l'escola, i preparem exàmens en cas que l'alumnat ho requereixi.