Adults

Les classes de francès per a adults es basen en una part teòrica, on s'estudia la gramàtica bàsica i una part pràctica, basada en exercicis més dinàmics, ja que creiem que per potenciar l'aspecte comunicatiu de la llengua, cal tractar totes els aspectes estructurals que formen part de la comunicació.

El professorat duu a terme classes molt amenes per tal d'aconseguir un bon rendiment. Els nostres cursos tenen la matrícula oberta durant tot l'any escolar, i ofereixen sempre la possibilitat d'incorporar nous alumnes, tenint en compte el nivell de cada grup.