Nens

Una edat en la qual els petits estan replets d'inesgotable energia, volen jugar i segueixen aprenent mitjançant el joc.

Una etapa en què el desenvolupament motriu i el control dels moviments corporals es van completant, el seu vocabulari s'amplia enormement i comencen a expressar el seu estat d'ànim.

En aquesta edat, principalment volem fomentar l'aprenentatge de la llengua anglesa a través del joc simbòlic, jocs de rols i activitats experiencials. Deixant-los llibertat per imaginar i crear, potenciant la seva autonomia i autoestima.

Format:

  • Comencem la classe amb la 'Hello Song!' per motivar els alumnes i entrar en el context de l'anglès.
  • Seguim la primera estona amb la unitat del llibre (listening, stories, writing & reading).
  • Practiquem l'Speaking a través de jocs o activitats o 'Board Games' (jocs de taula).
  • Acomiadem la classe amb 'Bye-Bye Song!' i em diuen el 'Password' del dia per poder sortir de classe (relacionat amb la temàtica del dia).

L'objectiu principal és fer que els nens adquireixin una llengua estrangera a partir d'activitats que faran que l'anglès sigui una part més de la seva vida quotidiana.

Grups:

3-4-5 anys (P3-P4-P5)

 6-7 anys (1r Primària)

7-8 anys (2n Primària)

8-9 anys (3r Primària)

9-10 anys (4t Primària) 

10-11 anys (5è Primària)

11-12 anys (6è Primària)

A l'aula es fa un seguiment individual i personal de cada alumne/a, cada trimestre les Lingo Teachers enviem un informe genèric amb els continguts treballats i a final de curs, els pares o tutors reben un informe detallat de les notes i el rendiment que l'alumne ha tingut al llarg del curs.