Adriana Rosell

La metodologia que se segueix a les classes és molt dinàmica i fins i tot els moments de gramàtica poden ser divertits!

Volia reciclar el meu nivell d’anglès, ja que des del Batxillerat no l’estudiava.

Em vaig apuntar a Lingo perquè les classes són individualitzades i s’adapten al teu nivell.

És una acadèmia innovadora, moderna i jove.

 Destaco la versatilitat de l’Anna a l’hora de dur a terme les classes, i amb el tracte directe i personal, és encantadora.

A mesura que ha anat avançant el curs veig que tinc més fluïdesa en la conversa i vaig recordant el que fa anys vaig estudiar.