Normativa del casal

 • Per realitzar la inscripció cal portar: la fotocòpia de la targeta sanitària i la fitxa d’inscripció degudament complimentada.

 

 • El pagament s’efectuarà en efectiu al moment de la inscripció. Si t’apuntes per setmanes, el pagament s’ha de realitzar com a màxim la setmana anterior.

 

 • Els nens i nenes que NO siguin socis del poliesportiu de Puigcerdà hauran de pagar 4,50€ per setmana (el pagament es farà en el moment de la inscripció)

 

 • És obligatori que els nens i nenes portin la samarreta del casal per tal d’identificar-los a totes les sortides, la samarreta té un cost de 8€.

 

 • En cap cas es retornarà l’import abonat.

 

 • La direcció es reserva el dret de modificar el programa per conveniències del clima o per el bon funcionament del casal.

 

 • IMPORTANT: Cal respectar els horaris d’entrada i de sortida per que les activitats puguin començar puntuals per a tots els nens.

 

 • És obligatori venir amb el vestuari adequat i el material que ennumerem en aquest fulletó (Veure al interior).

 

 • La classificació dels nivells queda sota el criteri del professorat professional de Saltastiu és Cool, segons edat i nivells.

 

 • El centre no es fa responsable dels objectes personals perduts, robats o malmesos.

 

 • Dilluns 18 de Juliol, Festa Major de Puigcerdà: hi haurà casal!