Activitats

 

 

Potenciarem les activitats creatives ens els tallers de teatre, de cant, maquillatge, vestuari i escenografia. 

NATURE

Ens aproparem a la natura de la nostra comarca per tal de posar en pràctica els aprenentatges a l’aire lliure cuidant el nostre medi ambient.